P. Đ. Hiệp (20 tuổi, sinh viên)

Anh P. Đ. Hiệp Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Sinh viên Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Tăng 3.2kg cơ Kéo xà từ 0 đến 8 cái trong 3 tháng...

Anh P. Đ. Hiệp Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Sinh viên Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Tăng...

N. Đ. Đại (24, kỹ sư phần mềm)

Anh N. Đ. Đại  Tuổi: 24 Nghề nghiệp: kỹ sư phần mềm Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Deadlift 140kg sau 5 tháng...

Anh N. Đ. Đại  Tuổi: 24 Nghề nghiệp: kỹ sư phần mềm Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi...

T. T. Dũng (33, tự do)

Anh T. T. Dũng Tuổi: 33 Nghề nghiệp: tự do Gói tập: Tăng cơ – giảm mỡ(3 tháng) Thành tích nổi bật: Tăng 2.5kg cơ bắp Giảm 4% mỡ Câu chuyện của anh Dũng: “Một khi đã kiểm...

Anh T. T. Dũng Tuổi: 33 Nghề nghiệp: tự do Gói tập: Tăng cơ – giảm mỡ(3 tháng) Thành tích...

T. H. Hùng (22, sinh viên)

Anh T. H. Hùng Tuổi: 22 Nghề nghiệp: sinh viên Gói tập: Tăng cơ – giảm mỡ(3 tháng) Thành tích nổi bật: Tăng 2kg cơ bắp Giảm 0.6% mỡ Câu chuyện của anh Hùng: “Trước đây, để đưa...

Anh T. H. Hùng Tuổi: 22 Nghề nghiệp: sinh viên Gói tập: Tăng cơ – giảm mỡ(3 tháng) Thành tích...

Thanh toán khi nhận hàng

Ship cod