P. Đ. Hiệp (20 tuổi, sinh viên)

Anh P. Đ. Hiệp Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Sinh viên Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Tăng 3.2kg cơ Kéo xà từ 0 đến 8 cái trong 3 tháng...

Anh P. Đ. Hiệp Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Sinh viên Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Tăng...

N. Đ. Đại (24, kỹ sư phần mềm)

Anh N. Đ. Đại  Tuổi: 24 Nghề nghiệp: kỹ sư phần mềm Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi bật: Deadlift 140kg sau 5 tháng...

Anh N. Đ. Đại  Tuổi: 24 Nghề nghiệp: kỹ sư phần mềm Gói tập: Tăng sức mạnh Thành tích nổi...

Thanh toán khi nhận hàng

Ship cod